Publikácie
2001
 • Hypiusová, M., Grman, Ľ.: Návrh robustného regulátora pre intervalové systémy s dopravným oneskorením. Medzinárodná konferencia SSKI Kybernetika a informatika. Piešťany, 5.-6. apríl 2001.
  PDFstiahnuť (348 kB) | 4 ×

2002
 • Veselý, V., Hypiusová, M., Grman, Ľ.: Nastavovanie parametrov regulátora pre reálne objekty. AT&P Journal. Vol. 9, No. 1, 2002, str. 67-69.
  PDFstiahnuť (406 kB) | 3 ×
 • Grman, Ľ., Hypiusová, M., Veselý, V.: Robust Controller Design for Multilinear Interval Uncertainty. 5th International Scientific - Technical Conference Process Control 2002. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 9-12, 2002.
  PDFstiahnuť (201 kB) | 1 ×
 • Grman, Ľ., Veselý, V.: Robust Controller Design. The Fifth Scientific Conference on Electrical Engineering & Information Technology for Ph.D. students. Bratislava, Slovak Republic, September 19, 2002.
  PDFstiahnuť (450 kB) | 3 ×
 • Grman, Ľ., Veselý, V., Hypiusová, M.: Riadenie reálnych objektov a parametre regulátora. Konferencia s medzinárodnou účasťou Elektrotechnika a energetika 2002 – ELOSYS. Trenčín, 15.-18. október 2002.
  PDFstiahnuť (184 kB) | 1 ×

2003
 • Veselý, V., Grman, Ľ.: Problémy a riešenia robustného riadenia lineárnych systémov. Automa. Vol. 9, No. 4, 2003.
  PDFstiahnuť (385 kB) | 3 ×
 • Grman, Ľ., Veselý, V.: Robust Stability Analysis of Linear Systems. 14th International Conference on Process Control 2003. Štrbské Pleso, High Tatras, Slovak Republic, June 8-11, 2003.
  PDFstiahnuť (178 kB) | 2 ×
 • Grman, Ľ., Veselý, V.: Extremal Transfer Functions in Robust Control System Design. 2nd International Federation of Automatic Control Conference, Control Systems Design. Bratislava, Slovak Republic, September 7-10, 2003.
  PDFstiahnuť (1.3 MB) | 821 ×

2004
 • Grman, Ľ., Veselý, V.: Extremal Transfer Functions in Robust Control System Design. Journal of Electrical Engineering. Vol. 55, No. 1-2, 2004, pp. 11-17.
  PDFstiahnuť (1.4 MB) | 1 ×
 • Grman, Ľ., Veselý, V.: Robust Output Feedback Controller Design by Quadratic Stability Methods. 6th International Scientific - Technical Conference Process Control 2004. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 8-11, 2004.
  PDFstiahnuť (190 kB) | 4 ×
 • Grman, Ľ., Veselý, V.: Návrh PSS pomocou parametricky závislej Ljapunovovej funkcie. 6-ta medzinárodná konferencia – Riadenie v energetike 2004. Štrbské Pleso, Vysoké Tatry, 16.-18. jún 2004.
  PDFstiahnuť (242 kB) | 4 ×

2005
 • Veselý, V., Rosinová, D., Kozáková, A., Hypiusová, M., Grman, Ľ.: Robusné riadenie lineárnych systémov - prehľad. Medzinárodná konferencia: Kybernetika a informatika. Dolný Kubin, 9.-11. február 2005.
  PDFstiahnuť (197 kB) | 2 ×
 • Grman, Ľ., Veselý, V.: Robust Output Feedback Quadratic Controller Design. Journal of Electrical Engineering. Vol. 56, No. 5-6, 2005, pp.128-134.
  PDFstiahnuť (202 kB) | 2 ×
 • Grman, Ľ.: Analýza stability a syntéza robustných regulátorov pre lineárne systémy. Katedra automatizovaných systémov riadenia, Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU. Bratislava. Dizertačná práca, 2005.
  PDFstiahnuť (419 kB) | 3 ×
 • Grman, Ľ., Rosinová, D., Kozáková, A., Veselý, V.: Robust Stability Conditions for Polytopic Systems. International Journal of Systems Science. Vol. 36, No. 15, December 15, 2005, pp. 961-973.
  PDFstiahnuť (318 kB) | 1 ×

2006
 • Hypiusová, M., Grman, Ľ., Veselý, V.: Control of Switched Linear Continuous-Time Systems: Parameter Dependent Lyapunov Function. 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 13-16, 2006.
  PDFstiahnuť (159 kB) | 821 ×
 • Veselý, V., Kozáková, A., Grman, Ľ.: Robust Controller Design in the Frequency Domain. 7th International Scientific - Technical Conference Process Control 2006. Kouty nad Desnou, Czech Republic, June 13-16, 2006.
  PDFstiahnuť (888 kB) | 821 ×
 • Veselý, V., Kozáková, A., Grman, Ľ.: Robust Control of Linear Systems in the Frequency Domain. Journal of Electrical Engineering. Vol. 57, No. 6, 2005, pp. 1-8.
  PDFstiahnuť (556 kB) | 821 ×
 • Hypiusová, M., Grman, Ľ.: Robust Controllers Design For SISO Systems. Medzinárodná konferencia SSKI Kybernetika a informatika. Michalovce, 28.-30. jún 2006.
  PDFstiahnuť (197 kB) | 1 ×
 • Hypiusová, M., Veselý, V., Grman, Ľ.: Robust Output Feedback Affine Quadratic Controller Design. 5th IFAC Symposium on Robust Control Design. Toulouse, France, July 5-7, 2006.
  PDFstiahnuť (243 kB) | 2 ×

2009
 • Franko, M., Grman, Ľ., Hraško, M., Kuchta, J., Buday, J.: Experimental Verification of Drive with Segment Slotless Synchronous Motor with Permanent Magnet. 35th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society: IECON 2009. Porto, Portugal, November 3-5, 2009.
  PDFstiahnuť (377 kB) | 821 ×

2011
 • Grman, Ľ., Hraško, M., Kuchta, J., Buday, J.: Single Phase PWM Rectifier In Traction Application. Journal of Electrical Engineering. Vol. 62, No. 4, 2011, pp. 206-212.
  PDFstiahnuť (1.0 MB) | 3 ×
 • Grman, Ľ., Hraško, M., Kuchta, J., Buday, J.: Control of Single-Phase Four-Quadrant PWM Rectifier for Traction Systems. 17th International Conference on Electrical Drives and Power Electronics: EDPE 2011. The High Tatras, Slovakia, September 28-30, 2011.
  PDFstiahnuť (293 kB) | 9 ×

A06.01.2018 Z145 ×