O mne...Ing. Ľubomír Grman, PhD.
Photo Osobné údaje
 • vek: 42 rokov
 • národnosť: slovenská
 • miesto narodenia: Topoľčany
 • e-mail: napíšte mi...

Vzdelanie
 • 11/2005
  Získanie vedecko-akademickej hodnosti “PhD.” v odbore: Automatizácia a riadenie. Názov dizertačnej práce: Analýza stability a syntéza robustných regulátorov pre lineárne systémy.
 • 03/2002 – 02/2005
  Interná forma doktorandského štúdia na Katedre automatizovaných systémov riadenia, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita Bratislava. Odbor: Automatizácia a riadenie.
 • 09/1996 – 01/2002
  Bakalárske a inžinierske štúdium na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita Bratislava. Odbor: Automatizácia.
 • 09/1992 – 06/1996
  Stredná priemyselná škola v Bánovciach nad Bebravou. Odbor: Slaboprúdová elektrotechnika so zameraním na Automatizačnú techniku.

Ocenenia a diplomy
 • 06/2006
  Diplom “philosophiae doctor” (“PhD.”) za ukončenie doktorandského štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
 • 09/2002
  Ocenenie za vynikajúcu prezentáciu na medzinárodnej vedeckej konferencii doktorandov na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
 • 01/2002
  • Diplom za vynikajúco vypracovanú diplomovú prácu na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
  • Inžiniersky diplom za výborne ukončenie inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
 • 05/2000
  Bakalársky diplom za ukončenie bakalárskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave.
 • 06/1996
  Diplom za vynikajúce ukončenie štúdia na Strednej priemyselnej škole v Bánovciach nad Bebravou.

Prax
 • 12/2013 -
  Miesto práce:
  • Schneider Electric Systems Slovakia, Bratislava.
  Pracovná pozícia:
  • Senior - Projektový aplikačný inžinier.
  Pracovná činnosť:
  • systémový a softvérový návrh,
  • aplikačný softvér pre decentralizované riadiace systémy a programovateľné logické regulátory.

 • 07/2008 – 02/2013
  Miesto práce:
  • Elektrotechnický výskumný a projektový ústav, a.s., Centrum návrhu a konštruovania elektrotechnických aplikácii – elektrická trakcia a infraštruktúra, Nová Dubnica.
  Pracovná pozícia:
  • Elektrotechnický inžinier vo výskume a vývoji – programátor pre aplikáciu počítačových systémov.
  Pracovná činnosť:
  • programovanie digitálnych signálových procesorov (DSP) a jednočipových mikrokontrolérov (rada x51) (modul vyhodnocovania poruchy usmerňovacích prvkov vysokého napätia, riadiaci displej banského rušňa),
  • softvér pre dotykový ovládací displej v električke - DP Bratislava,
  • návrh riadiacich štruktúr polohového a rýchlostného riadenia,
  • výskum a vývoj štvor-kvadrantového meniča,
  • riešenie výskumných APVV úloh (Výskum a vývoj striedavého trakčného pohonu medzného výkonu, Výskum a vývoj novej generácie elektrických lineárnych pohonov s vysokou presnosťou polohovania),
  • riešenie projektových úloh v rámci operačného program Výskum a vývoj (Kompenzačné centrum pre výskum a vývoj v oblasti diagnostiky a terapie onkologických ochorení, Výskum bezkontaktných pohonov rušňov medzného výkonu, Výskum hybridných elektrických pohonov vozidiel MHD, Výskum striedavých pohonov električiek a trolejbusov s vyššou účinnosťou).
  Publikačná činnosť:
  • 1x odborný elektrotechnický časopis (JEEEC),
  • 3x konferencie (EDPE, EPE, IECON)

 • 03/2005 – 01/2007
  Miesto práce:
  • Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava.
  Pracovná pozícia:
  • Výskumný pracovník v oblasti automatizovaných systémov riadenia.
  Pracovná činnosť:
  • výskum v oblasti robustného parametrického riadenia,
  • programovanie v technickom programe MATLAB,
  • školenie zamestnancov údržby na programovateľných logických regulátorov PLC (Schneider Electric) pre PSA Peugeot,
  • výučba predmetov: Teória automatického riadenia, Riadenie spojitých technologických procesov, Riadenie mnohorozmerných systémov.
  Publikačná činnosť:
  • 5x odborný časopis (AT&P, Automa, JEE),
  • 1x zahraničný karentovaný časopis (IJSS),
  • 13x konferencie (IFAC-CSD, IFAC-RCD, SSKI, IS-TCPC, SC-EEIT, EE, ICPC).

 • 02/2003 – 06/2005
  Vyučovanie na pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu na Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Bratislave (Zochová) predmety: Teória automatického riadenia a Optimalizácia v praxi.

Vedomosti
 • Technické a grafické programy:
  • Foxboro Control Core Services (I/A Series), Foxboro Control Software, InTouch, IACC, FoxDrax, FoxView, TriStation 1131, FoxCAE, Wonderware Historian Server/Client, Wonderware Information Server, ArchestrA Graphics, AIM*AT OPC Server, Matrikon OPC, System Definition,
  • MathWorks Matlab, Texas Instruments Code Composer Studio, CadSoft Eagle, Cadence OrCad, Adobe Dremweaver, AMiT DetStudio, Keil μVision, MikroElektronika mikroC, Vector CANalyzer, Tableau, UnityPro, Symantec System Recovery, VMware vCloud Director, VMware vSphere, OVF Tool,
  • Corel Draw, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator.
 • Programovacie jazyky:
  • C, C++ (Builder), Java (Android), (X)HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, Dirrect Access,
 • Programovanie procesorov:
  • digitálne signálne procesory (DSP) – TMS320C28xx (Texas Instruments),
  • jednočipové procesory: x51 (Atmel), PIC (Microchip),
 • Programovateľné logické regulátory:
  • Modicon M340, TSX Premium (Schneider Electric),
 • Vytvorenie, grafický dizajn a administrácia webovej stránky:
  • Miestna rybárska organizácia SRZ Topoľčany (www.srztopolcany.sk),
 • Teória automatizovaných systémov riadenia:
  • analýza robustnej stability,
  • syntéza robustných regulátorov,
  • robustné parametrické riadenie: hraničné prenosové funkcie, lineárne maticové nerovnice.
 • vodičský preukaz typu B.

Záľuby
 • Rybárstvo, tenis, plávanie, korčuľovanie, elektronika, počítače.
A14.02.2019 Z277 ×